Plánovaný program slávností

NMS

https://matica.sk/matica-slovenska-oslavi-160-rokov/

Text: Viliam Komora, Foto: Matica slovenská

Matica slovenská oslávi tento rok 160. výročie svojho založenia, ako aj 30. výročie vzniku súčasnej Slovenskej republiky. Hlavný program osláv bude prebiehať niekoľko dní v Martine na začiatku augusta a to od štvrtku až do nedele.

Vo štvrtok 3. 8. 2023 sa uskutoční V. kongres matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúci deň, kedy budú matičiari viacerých národov a Slovania rokovať o aktuálnych témach. V piatok 4. 8. po skončení rokovania kongresu sa v podvečerných hodinách uskutoční Vstupný program slávností, ten bude pred súčasnou sídelnou budovou MS v parku sv. Cyrila a sv. Metoda. Začne inscenovaným valným zhromaždením MS z roku 1863 a to aj s príchodom Štefana Moysesa na historickom koči, a odznejú príhovory hlavných predstaviteľov domácich a zahraničných delegácií. V podvečer si diváci budú môcť pozrieť divadelné predstavenie Čaj o piatej, odohrajú ho herci z Divadla komora, ktoré pracuje pri Dome MS Komárno.

Pomyselný ústredný deň a hlavný program začne v sobotu na poludnie 5. 8. 2023 s názvom Matica žije na Slovensku aj vo svete. Pred súčasnou sídelnou budovou MS v Parku sv. Cyrila a sv. Metoda vystúpia v programe folklórne matičné kolektívy zo všetkých kútov Slovenska a slovenského zahraničia. V podvečerných hodinách sa uskutoční galaprogram s názvom 160 rokov v Turčianskej záhradke, 30 rokov v Slovenskej republike. Matica slovenská a matičiari veria, že slávnostný program osláv venovaný najvýznamnejším výročiam MS a SR bude odvysielaný v priamom prenose v celoštátnej televízii. Hlavným vyvrcholením celého programu bude vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, a následne v parku sv. Cyrila a sv. Metoda bude koncert Matica pre mladých, Matica pre súčasnosť, kde v programe vystúpia populárne slovenské speváčky Veronika Rabada a Zuzana Smatanová.

Plánované matičné celoslovenské a celonárodné oslavy však budú finančne veľmi náročné. A to vzhľadom aj na súčasný rozpočet našej najstaršej celonárodnej ustanovizne, a to aj v súvislosti s aktuálnou finančnou a ekonomickou situáciou v spoločnosti. Matica slovenská sa obrátila na matičiarov s prosbou o pomoc so symbolickým číslom tohtoročných osláv. Práve spomenutých 160 matičiarov môže prispieť sumou 100 €, za čo dostanú zvýhodnené miesta na samotných oslavách, táto zbierka potrvá do 31. mája. Prispieť je možné na účet IBAN: SK43 0200 0000 3500 0042 7362 s uvedením variabilného symbolu 160 a do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko darcu (viac informácií: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Uvádzame jednotlivé matičné odbory a tých matičiarov, národovcov a priaznivcov, ktorí už prispeli. Na slávnosti prispeli sumou 100 €: MO MS Senec, MO MS Pezinok, MO MS Dolný Kubín, JUDr. Marián Gešper, MO MS Neded, Ing. Eva Kalafutová, Mgr. Marek Hanuska, Bc. Marek Nemec, Ing. Jozef Piecka, MO MS Záriečie, Mgr. Martin Hajník, Mgr. Peter Schvantner, Mgr. Filip Pupala, Mgr. Andrej Buček, Emília Bučková a Ing. Ján Buček. Doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD. prispel 200,00 €, Mgr. Maroš Smolec sumou 250,00 € a rodina Mikušková prispela 400,00 €. Aktualizovaný zoznam darcov sa bude uverejňovať na www.matica.sk. MS prosí, respektíve by bolo potrebné, aby darcovia zasielali aj Prihlášky podporujúceho členstva, kvôli spätným kontaktom na nich. Na prihlášku môžu uviesť, že je to len jednorazový príspevok na Matičné slávnosti k 160. výročiu založenia MS. Lebo sú aj takí, ktorí len uhradia 100,00 € ( podľa bankového výpisu) a potom MS na nich nemá kontakt.

Registrovaní účastníci osláv budú môcť v rámci programu bezplatne navštíviť niektoré kultúrne inštitúcie sídliace v meste Martin. Zatiaľ prišla pozitívna odpoveď len zo Slovenského národného múzea v Martine, kde riaditeľ Mgr. Radovan Sýkora umožnil účastníkom podujatí k 160. výročiu založenia Matice slovenskej bezplatný vstup do všetkých otvorených múzeí v rámci SNM v Martine, pričom bude potrebné preukázať, že sú aj účastníci matičných slávností. Veríme, že takáto možnosť bude aj od iných inštitúcií.

V nedeľu 6. 8. 2023, tak ako tomu bolo aj pred 160. rokmi, cirkvi a veriaci v Martine oslávia Boha a  si pripomenú významné matičné výročie na pobožnostiach – rímskokatolíckej svätej omši, evanjelických službách Božích a gréckokatolíckej svätej liturgii. V rímskokatolíckom kostole sv. Martina bude o 11 hodine sv. omša, v evanjelickom kostole o 10 hodine služby Božie a v gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých bude o 9 hodine svätá liturgia. Práve tieto bohoslužby budú nielen záverečnými bodkami za matičnými slávnosťami, ale, veríme, že aj požehnaním do ďalšieho národného, vlasteneckého a duchovného života najstaršej a najvýznamnejšej celonárodnej ustanovizne Slovákov.