PREHĽAD DEJÍN OBCE MODROVÁ

  • -25 000 - prví ľudia na okolí ( Moravany nad Váhom)
  • -4000 - trvalé osídlenie
  • -700 - halštatské hradiská v susedstve obcí
  • 179 - Rimania ovládali údolie Váhu až po Trenčin
  • 800 - velké slovanské hradiská v blízkom okolí
  • 9.- 11. stor. - kniežací dvor v Ducovom- mocenské stredisko v susedstve
  • 1157 -latinskí kolonisti v Modrovej postavili kostolnú vežu
  • 1348 - prvá písomná zmienka o Modrovej
  • 1524 - Tematín spolu s Modrovkou a Modrovou daroval kráľ Ľudovít II. do zálohu Alexejovi Turzovi
  • 1530 - prvé turecké vpády do okolia, vypálenie Modrovky
  • pol. 16. stor.- modrovská fara sa stáva evanjelickou
  • 1636 - vymretie rodu Turzovcov, obce vo vlastníctve rukách viacerých majiteľov
  • 1660 - rekatolizácia modrovskej fary
  • 1664 - Modrová dočasne pod tureckým panstvom
  • 1695 - prvá zmienka o existencii školy v Modrovej
  • 1705 - prvé záznamy v cirkevnej matrike modrovskej fary
  • 1720 - Modrová v úplnom vlastníctve Šándorovcov
  • 1769 - urbárska regulácia
  • 1781 - Tolerančný patent vydaný Jozefom II.
  • 1784 - zrušenie nevoľníctva
  • 1828 - zriadenie nového cintorína v Modrovej
  • - veľke povodne v Modrovej po letných búrkach
  • 1836 - cholerová epidémia
  • 1848 - zrušenie poddanstva
  • 1866 - poslednú cholerová epidémia
  • 1887 - požiar školy v Modrovej
  • 1910 - veľká vlna vysťahovalectva do Ameriky
  • 1914 - vypuknutie 1. svetovej vojny, mobilizácia brancov
  • 1918 - prevrat, vznik ČSR, streľba maďarských žandárov si vyžiadala 6 ľudských životov spomedzi obyvateľov Modrovej
  • 1921 - započala sa pozemková reforma, parcelácia časti veľkostatkárskej pôdy
  • 1931- začiatok veľkej hospodárske krízy, ktorá trvala 4 roky
  • 1932 - lokálne zemetrasenie s epicentrom medzi Modrovou a Starou Lehotou - po prietrži mračien v júni záplavy v Modrovej
  • 1945 - vo februári maďarskí vojaci v Modrovke - 1.- 4. apríl prechod frontu
  • 1946 - pravidelné autobusové spojenie Stará Lehota- Modrová- Modrovka - Piešťany
  • 1956 - zdravotné stredisko v Modrovej
  • 1958 - zavedenie elektriny do Modrovej 1959 - vznik JRD v Modrovej
  • 1961 - začiatok hromadnej individuálnej výstavby v Modrovej
  • 1970 - úprava verejných komunikácii v Modrovej
  • 1971 - dokončenie novostavby kultúrneho domu v Modrovej a začiatok výstavby verejnej vodovodnej siete v Modrovej
Dokumenty na stiahnutie :

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline