OO - Ostatný odpad zmesovy
PLASTY, KOVY, TETRAPAKY - žlté vrece= vývoz spred rod. domu
PAPIER - modré vrece= vývoz spred rod. domu
Kuchynský odpad = bio odpad na stanovisku pri KD
Zber použitého oleja na stanovisku pri KD (čierna nádoba)
SKLO : Domácnosti – 1100 l kontajnery, bytovka: 1100 l kontajner

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline