Dychová hudba Modrovanka v roku 2015

dych09

V roku 2015 prežila naša dychovka veľmi plodné obdobie. Odohrali sme viac ako 40 akcií, prevažné pohreby, ale nechýbali ani tradičné fašiangy, 1. sväté prijímanie, sviatok Božieho tela, stavanie mája. Zahrali sme si aj na veľmi vydarenej akcii Modrová na kolesách 2. Prezentovali sme sa i mimo obce. Zahrali sme si aj na troch svadbách, jedna z nich bola v Trenčíne, kde naše krásne krojované košele a vesty obdivovali svadobčania až z ďalekých Atén.

Nasledovali koncerty v dome seniorov v Moravanoch n. V. a odohrali sme veľmi kvalitne vystúpenie v spoločenskej miestnosti. Za veľmi vydarené vystúpenie môžeme považovať aj to naše hodové, kde sme sa prezentovali v kostole krásnymi omšovými piesňami a následné aj ľudovými pred kostolom. Náš pán farár aj so svojím bratom sa s nami po omši odfotili a obohatili našu fotogalériu o krásne zábery. Naše zatiaľ posledné vystúpenie bolo opäť v Moravanoch n. V., tento - krát v školskej telocvični, kde sa konalo posedenie dôchodcov, ale i strednej generácie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Bolo veselo a veru sme aj pridávali...V súčasnosti nacvičujeme vianočne piesne a koledy, ktoré chceme odprezentovať na sviatok Božieho narodenia v kostole, a už sa na to všetci veľmi tešíme.

Našimi členmi v danom roku sú : Pavol Dzurka – 1. krídlovka, Jozef Kališ ml. - 2. krídlovka, Lukáš Dvorsky - 2. krídlovka, Jozef Dvorský – barytón, Ondrej Garec – tenor, Tomáš Benech 1.b klarinet, Radka Kovačová – Es klarinet , Jozef Gašpar – tuba, Milan Dzurka – bicie, Marián Vrbenský – trombón, Jozef Kališ st. – doprovod. Spevácku sekciu tvoria Ing. Jozef Kusovský, Evka Grancova a Monika Struháriková. Vo funkcii kapelníka i naďalej pôsobí už osvedčene duo Marián Vrbenský a Ondrej Garec.

Už neodmysliteľnou súčasťou nasej dychovky sú naši rodáci Marián Trautenberger 1. – krídlovka, a Marek Božik – bicie, ktorí sú členovia dychovej hudby Bučkovanka, ale vždy veľmi radi a ochotne prídu podporiť aj našu dychovku, a tým sa im chceme veľmi poďakovať. Aj v tomto roku nám vypomáhali na pohreboch Michál Rusnák, Emil Bielik, Cyril Potočný. Na koncertoch si s nami zahrali muzikanti z Bučkovanky – Pavol Čechvala, Jozef Dedík, Peter Dedík, Martin Košik, ale i vynikajúci tubysta Jaroslav Zajiček.

O technické zabezpečenie a zvukovú aparatúru sa nam vždy postaral Jozef Kališ a Štefan Povinec. Týmto sa chceme všetkým muzikantom srdečne poďakovať za ich prístup, obetavosť a chuť si zahrať aj v tejto hektickej a uponáhľanej dobe...

Aj v tomto roku naša dychovka dostala sponzorský dar od firmy RESPECT. Konateľka firmy pani Ing. Evka Juristová nám už piaty rok po sebe poskytla finančný príspevok. Tento rok sme ho využili na doplnenie aparatúry a bicej súpravy. Bez tejto podpory by sme len veľmi ťažko dokázali fungovať na poloprofesionálnej úrovni, keďže náklady na samostatný chod a udržanie kvality našej dychovky sú veľmi náročné. Týmto sa jej chceme srdečne poďakovať za jej podporu. Naše veľké poďakovanie patrí aj starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, ktorí nám aj v tomto roku poskytli miestnosť v našom kultúrnom dome, kde spoločne nacvičujeme.

Takisto nám prisľúbili finančnú podporu do budúceho roka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Pevne dúfame že naša vzájomná spolupráca bude i naďalej na profesionálnej úrovni, aby sme mohli aj naďalej reprezentovať našu krásnu dedinku. Zároveň sa chceme poďakovať aj Lenke Kališovej, ktorá nam pomáha s účtovníctvom, keďže v tomto roku sme sa zaregistrovali a pôsobíme ako občianske združenie...

Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim rodákom a poslucháčom za priazeň, ktorú nám prejavili v tomto roku. Pevne dúfame že sa budeme i naďalej stretávať pri dobrom zdraví, nálade a peknej piesni... zároveň Vám chceme popriať šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a pohodový rok 2016.;Jozef Kališ ml.

Dokumenty na stiahnutie :

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline