MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Termín a miesto podávania žiadosti na školský rok 2023/2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Spôsob podania žiadosti

- osobne v materskej škole

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

alebo prostredníctvom:

- elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

- elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijímania

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ rozhodne riaditeľka do 30. júna 2023.

Vzor žiadosti je v prílohách.

 

 

dvordivadielkovzdelavanievychadzkaIMG 8473 1067x800dvordvor

Základné identifikačné údaje:

 
Názov školy: Materská škola, Modrová 70

Tel.číslo: 033 7785158

Email: skolka@modrova.eu.sk

Zriaďovateľ: Obec Modrová

Personálne obsadenie:
-pedagogickí zamestnanci:
Eva Širková
Mgr. Dominika Poturnayová

- prevádzkoví zamestnanci:
Kobelárová Iveta
Božiková Jana
Lazarová Iveta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web využíva na poskytovanie služieb cookies. Používaním tohto webu udeľujete súhlas s využitím cookies. Ďalšie informácie.