MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Vývoz_4-12_23.jpg

P+K+T= Spoločný zber PLASTY, KOVY, TETRAPAKY= žlté vrece= vývoz spred Rod. domu

PAPIER= modré vrece= vývoz spred rod. domu

 

Informácia k zmenám v triedenom zbere od 1.4.2023

Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne

PAPIER:

- Domácnosti 120 l vrecia. Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

Bytovka: 1100 l kontajner

Pozn.: v obci bude naďalej 2x ročne zabezpečený výkup papiera (noviny a časopisy zviazané v balíkoch) za toaletný papier a hygienické vreckovky, resp. ďalší tovar.

 

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:

- Domácnosti 120 l vrecia, Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.

Bytovka: 1100 l kontajner

 

SKLO:

- Domácnosti – 1100 l kontajnery

- Bytovka: 1100 l kontajner

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.

Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.

VYSVETLENIE:

Políčko vyznačené žltou znamená=SPOLOĆNÝ ZBER PLASTOV+KOVOV+TETRAPAKOV

OO= Ostatný odpad

X= Dni pracovného voľna

Kuchynský odpad = bio odpad na stanovisku pri KD 

Zber použitého oleja na stanovisku pri KD (čierna nádoba).

ŠK Modrová a starosta obce vás pozývajú na jarný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 25. 03. 2023 v suteréne KD Modrová
13:00 – žiaci, 16:00 - muži
Štartovné: 3 eurá (muži)
 
Tešíme sa na vašu účasť!
Povinná výbava: vlastná tenisová raketa a dobrá nálada :)ST.jpg
Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne
PAPIER:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.
- Bytovka 1100 l kontajnery.
SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.
- Bytovka – 1100 l kontajnery. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.
SKLO:
- Domácnosti aj bytovka – 1100 l kontajnery
Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.
Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.
Frekvencie vývozu vriec, nádob a kontajnerov - Modrová:
spoločný 3-zber plasty+kovy+tetrapaky 8x ročne
papier 6x ročne
sklo 10x ročne

Výkup papiera sa uskutoční 17.3. v piatok 15,15 - 15,25 hod. pri kultúrnom dome.

Zber_papiera.jpg

Prílohy:
Get(Zber papiera.jpg)Zber papiera.jpg218 Kb
ZBER ELEKTROODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v obci Modrová
KEDY? 03.04.2023
KDE? Zberný dvor za obecným úradom
ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče
- chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače,
šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky,
vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty,
akumulátory a batérie...
- oleje a obaly zo starých farieb, no tie len
v nepriepustných obaloch.
Pozn. kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny
nebudú predmetom zberu !!!
AKO? Odpad bude zberaný a odvezený len označeným
automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MODROVÁ

č. 1/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Modrová

Prílohy:
Get(vzn-modrova-dane final.pdf)VZN dane208 Kb

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2019

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Modrová

Prílohy:
Get(VZN stravné.pdf)VZN stravné177 Kb

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Modrová

 

Prílohy:
Get(VZN o odpadoch dodatok - final.pdf)VZN o odpadoch144 Kb

 

 

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Okrsková volebná komisia

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

 

ELEKTRONICKY NA ADRESU : modrova@modrova.eu.sk

 

PÍSOMNE NA POŠTOVÚ ADRESU: Obec Modrová, Modrová č. 187, 916 35 

 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 

Sloboda a Solidarita,

 

SME RODINA,

 

ZA ĽUDÍ,

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

 

SMER - sociálna demokracia,

 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

 

petičný výbor za referendum.

 

Vzory tlačív sú k dispozícii: https://www.minv.sk/?r23-vzory

 

 

 

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Modrová oznamuje, že pre vykonanie referenda, ktoré sa koná dňa 21. januára 2023 na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov:

 

utvára na území obce Modrová 1 volebný okrsok 

 

určuje volebnú miestnosť pre volebný okrsok nasledovne:

 

volebná miestnosť  Kultúrny dom Modrová 27, obradná miestnosť

 

                                                                                                          Ing. Stanislav Uhrin

 

                                                                                                          starosta obce

 

Modrová, 09.11.2022

 

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24.augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Facebook obce Modrová

Tento web využíva na poskytovanie služieb cookies. Používaním tohto webu udeľujete súhlas s využitím cookies. Ďalšie informácie.