Milí spoluobčania,

obec Modrová pripravuje na roky 2023-2030 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Modrová. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný. Prosíme o vyplnenie dotazníka do 30.4.2023.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

Link na PHRSR

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Modrová roky 2023 - 2030

Vážení spoluobčania,

obec Modrová pripravuje na roky 2023 - 2030 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v obci.Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti. Prosíme o vyplnenie dotazníka do 30,4.2023.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Link na KPSS

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline