MODROVÁ

Oficiálna web stránka obce

Dnes je meniny má

Správa o materskej škole


Základné identifikačné údaje:

 
Názov školy: Materská škola
Adresa: Modrová 70
Tel.číslo: 033 7785158
Email:skolka @modrova. eu. sk
Zriaďovateľ: Obec Modrová
Personálne obsadenie:
-pedagogickí zamestnanci:
PaedDr. Boriková Jana
Mikuličková Monika
- prevádzkoví zamestnanci:
Kobelárová Iveta
Božiková Jana
Lazarová Iveta
-vekové zloženie detí: 2 – 6 rokov
- počet detí : 24
- počet predškolákov: 9

 

 

 

 

Prílohy:
Get(ziadostms.pdf)Žiadosť 201925 Kb05.04.2018 13:45
Get(lekar_potvrdenie.pdf)Lekár_potvrdenie365 Kb05.04.2018 13:44
Get(MS2018.pdf)Zápis do MŠ267 Kb05.04.2018 13:12
Get(prevadzkovyPoriadok.pdf)Prevádzkový poriadok MŠ681 Kb29.11.2017 14:41
Get(JLMS.pdf)Vedúca jedálne147 Kb14.09.2017 08:33