MODROVÁ

Oficiálna web stránka obce

Dnes je meniny má

 

 

Materská škola

Správa o materskej škole


Základné identifikačné údaje:


Názov školy: Materská škola
Adresa: Modrová 70
Tel.číslo: 033 7785158
Email:skolka @modrova. eu. sk
Zriaďovateľ: Obec Modrová
Personálne obsadenie:
-pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Boriková Jana
Majková Anna
- prevádzkoví zamestnanci:
Kobelárová Iveta
Božiková Jana
Lazarová Iveta
-vekové zloženie detí: 3 – 6 rokov
- počet detí : 22
- počet predškolákov: 9

 

 

 

Prílohy:
Get(JLMS.pdf)Vedúca jedálne147 Kb14.09.2017 08:33