MODROVÁ

Oficiálna web stránka obce

Dnes je meniny má

alt

Hrad Tematín, z diaľky viditeľná dominata tematínskych vrchov, vznikol okolo polovice 13.storočia. Zabezpečoval
ochranu severozápadných pohraničných priesmykov Uhorska. Za prudkých stavovských bojov v rámci Rákocziho povstania v roku 1710 hrad veľmi poškodili a postupne sa začal rozpadávať.

Prílohy:
Get(Hrad_Tematin.pdf)Hrad_Tematin.pdf104 Kb23.09.2012 15:51

Prírodná rezervácia Kňaží vrch Nachádza sa v k. ú. Lúka, Modrová, Stará Lehota a má celkovú výmeru 106,27 ha. Chránené územie predstavuje biologicky a krajinársky veľmi cenný priestor s viacerými teplomilnými spoločenstvami, útočište existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Väčšinou ide o ochranné lesy a ťažko zalesniteľné holiny. Prírodná rezervácia Kňaží vrch je jadrovým územím navrhovanej CHKO Tematínske kopce a nadregionálneho biocentra Tematínske vrchy. V k. ú.Modrová sa rozprestiera v lokalite Hlávky /511 m n. m./ s bočnými bohato členenými výbežkami do Lúčanskej doliny. Rastlinstvo regiónu sa vyznačuje mimoriadnou pestrosťou. V nižších vegetačných stupňoch sú rozšírené bukové a dubovo-hrabové lesy. V nich často veľké plochy pokrýva tmavozelená ostrica chlpatá. Pre kopcovité vrchy sú typické teplomilné dubiny s Dubom plstnatým.

Prílohy:
Get(knazi_vrch.pdf)knazi_vrch.pdf52 Kb24.09.2012 20:58

Čítať celý článok...